מיני סייט עבור ״רבנים לזכויות אדם״, הקורא לתרום עץ שישתל על ידי פלסטינים וישראלים.
לאחר התרומה נשלחה תעודה עם הקדשה לתורמים.