עיצוב ואיור סדרה של סיורי ומחזורי תפילה לילדים, לנוער ולמשפחה.