אפיון, עיצוב ופיתוח אתר עבור תיכון פלך לבנות בירושלים.