אפיון, יצירת שפה ויזואלית חדשה ופיתוח אתר עבור קולאקטיבית – תנועה תרבותית הרואה את עצמה בית לעשייה ויצירה אתיופית-שחורה מקומית