מיתוג ועיצוב שפה ויזואלית עבור עשרת ימי תודה – יוזמה ישראלית של בית פרת המבקשת להכניס ללוח השנה העברי מסורת ישראלית חדשה – הצעת מושג התודה, על היבטיו השונים, כמענה תוכני ורעיוני לימים הטעונים שבין יום השואה ליום העצמאות.