מיתוג ופיתוח שפה ויזואלית עבור ׳עשרת ימי תודה׳, מסורת ישראלית חדשה.