מיתוג ופיתוח שפה ויזואלית עבור פרויקט שמטרתו לשמר אוספי מורשת חוץ-מוזיאוניים.