מיתוג ופיתוח שפה ויזואלית עבור ארץ חפץ – פרויקט שמטרתו לשמר אוספי מורשת חוץ-מוזיאוניים.