מיתוג ופיתוח שפה ויזואלית עבור 'הדר', ישיבה פלורליסטית בניו יורק ובירושלים.