מיתוג ועיצוב שפה ויזואלית עבור הדר – בית לקהילות ויחידים השואפים לדרך חיים יהודיים של תורה, עבודה וחסד.