אחרי שנים שעיצבנו עבור מכון הרטמן את הדוח השנתי המודפס, זכינו להעביר אותם ואותנו לדוח דיגיטלי ואינטראקטיבי לשנת 2018.