מיתוג ועיצוב כנס הרטמן השמיני למדינה יהודית ודמוקרטית שעסק במתח שבין מגילת העצמאות לחוק הלאום, ובשאלות היסוד של קיומנו במדינת ישראל.