מיתוג ועיצוב כנס הרטמן השמיני למדינה יהודית ודמוקרטית. הכנס עסק במתח שבין מגילת העצמאות לחוק הלאום, ובשאלות יסוד קיומיות המעסיקות את החברה בישראל.