סרטון אנימציה שיצרנו עבור התנועה הירושלמית בה מתוארת ירושלים כקהילה של קהילות.