עיצוב אריזה גרפית ופתיח עבור סדרת הרשת ׳הטרמפיסטים׳ – זוכת פרס האקדמיה לשנת 2019.

  • :