עיצוב ומיתוג מהדורת 2019 של פסטיבל מחול בין שמיים לארץ – ‘על גוף בהגירה’. הפסטיבל בחן מוטיבים של הגירה בראי הגוף, של תנועה ושל תזוזה.