בשנת הלימודים הקרובה יש סיכוי גבוה שבית ספר חדש מגיע לשכונה הירושלמית שלכם.
סרטון אנימציה שיצרנו עבור מינהל חינוך ירושלים.