עיצוב ומיתוג ל’עירבוביא’ – לילה שסותר את עצמו לדעת, בהפקת בין שמיים לארץ.