מיתוג ופיתוח שפה ויזואלית עבור חסרת תיירות חינוכית בירושלים.