איורים לחפיסת קלפים של מנהיגות יהודיות מכל הדורות, עבור פרויקט נחשון.