קו 70 :: ירושלים של מטה
מחלקים את ירושלים, אבל בקטע טוב.

היצירה ‘קו 70’ היא תרגיל מתמשך בקו ובצורה במרחב הירושלמי.
היצירה מחלקת את העיר ירושלים לשבעים תאים שווים-בגודלם, בוחנת קווים, חללים וצורות בכל אחד מן התאים, ומתוך כך רוקמת מפה חדשה, רעיונית, של העיר – מפה המציגה את ירושלים באור מרענן ומפתיע.
המסורת היהודית מייחסת לעיר ירושלים שבעים שמות – שמות שנלקטו מתוך המקרא והמדרש, ואשר חלקן הגדול מקורם בחזון הנביאים שנתנבאו על העיר הזאת ובתוכה. ‘קו 70′ מוצא רמזים לשמות אלו ברכיבים היומיומיים המצויים ב’ירושלים של מטה’ – במכסי הביוב, בתעלות הניקוז, במדרכות ובחניונים – מקומות שלא נכללים בדרך כלל בסיור התיירות הרשמי של העיר.
לקו יש כח לחבר כמו גם לתחם. קו יכול להבדיל, לקרב, להרחיק, לעקוף ולקצר. הציבור מוזמן לעלות איתנו על ‘קו 70’, ולהצטרף אלינו למסע לא-שגרתי ברחבי העיר חסרת-המנוח הזו ולבחון מקרוב את הקווים המחברים – והמפרידים – בין כולנו.