עיצוב ואיור של סדרת קלפים ובהם פירוט של תכונות מנהיגות עבור פרויקט נחשון. כידוע, מנהיגות לא מקבלים, מנהיגות מאיירים.