איורי לסדרת קלפים של תכונות מנהיגות, עבור פרויקט נחשון.
כידוע, מנהיגות לא מקבלים, מנהיגות מאיירים.