חמישה אמנים יהודיים מרחבי העולם מתכנסים לרזדנסי בעיר ונציה, ויוצרים אמנות סביב נושאים של שינוי אקלים בראי המקורות היהודיים. את התכנים הטקסטאוליים ואת התוצרים האמנותיים כינסנו במגזין בפורמט ענק.