פלייסמייקינג מוצלח קורה כשאדם ומקום נפגשים, בקטע טוב. בשנים האחרונות יש פריחה של פלייסמייקנג בירושלים – עיר מורכבת בערך בכל מישור אפשרי. בפרויקט הזה מיתגנו ועיצבנו חגיגה עירונית של עשיית מקום לא.נשים.