עיצוב ומיתוג של כינוס הפורום הבינלאומי של הספרייה הלאומית בירושלים בנושא הגירה, גבולות וזהות שהתקיים בירושלים ב-2019.