עיצוב ומיתוג של כינוס הפורום הבינלאומי של הספרייה הלאומית בירושלים. נושא הכינוס היה הגירה וגבולות, והשפעתם על החברה המקומית והגלובאלית.