מיתוג ועיצוב תוכן עבור ועידת משרד הפנים – מעצבים יחד את עתיד השלטון המקומי. את האירוע הנחה דודו ארז, ונשאו בו דברים נשיא המדינה ושר הפנים.