מיתוג ופיתוח שפה ויזואלית עבור תוכניות הנוער בבית אבי חי.