מיתוג ועיצוב שפה ויזואלית עבור תוכניות הנוער בבית אבי חי.