מיתוג ועיצוב שפה ויזואלית עבור ‘קוד העתיקות’ – פעילויות בריחה תנ”כיות שמתקיימות באתרים היסטוריים־מקראיים: תל מגידו, תל חצור ותל באר שבע. פרויקט משותף של 929 ורשות הטבע והגנים.