סיפורו של ילד ג'ינג'י בירושלים של שנות ה-40 בירושלים הופך לפרק חדש במסעו של ספר עתיק וקסום. זהו סיפורו של תלמוד שטיינזלץ, ממפעלי התרבות היהדות הישראלית החשובים של זמננו.