עיצוב התערוכה ‘שאר רוח’ בבניין מנדל של האוניברסיטה העברית בהר הצופים. התערוכה מציגה כתבים של חוקרים וחברי הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה.