מיתוג ופיתוח שפה עיצובית עבור SAR, בית ספר ללא קירות בניו יורק. השפה נוצרה עבור יובל ה־50 של בית הספר, ובסופו של דבר הוטמעה כשפה חזותית ומיתוגית מובילה גם לאחר מכן. השפה נתנה מענה גם בזמן מגיפת הקורונה: SAR היו מהחלוצים להתאים את חלל בית הספר למצב הייחודי שנוצר במרחבים חינוכיים.