עיצוב ופיתוח שפה ויזואלית לבית ספר יהודי בניו יורק.