עיצוב ואיור הגדה של פסח ‘כולנו מסובין’ בהוצאת קרן תל”י.