מיתוג ופיתוח שפה ויזואלית עבור זאת ירושלים – חגיגה של גיוון קהילתי, בעיר המעורבבת בעולם.