מיתוג ופיתוח שפה ויזואלית עבור תימורה – ארגון שמפעיל מסגרות חינוכיות־טיפוליות עבור נערים ונערות מבתים דתיים אשר הודרו ממסגרות החינוך הדתיות, ולעתים אף ממסגרות הקהילה והבית.