מיתוג ופיתוח שפה ויזואלית עבור 'תימורה' – מסגרות חינוכיות לנוער שלא אוהב מסגרות.