בזמנים סוערים של שינוי, טוב שיש מקום אחד שאפשר לסמוך עליו.
סרטון שיצרנו עבור תנועת נאמני תורה ועבודה ושתיל אודות המועצות הדתיות.