זמן נקט
שישה הדפסים על נייר, 60/80 ס”מ כ”א. 2013.

שישה מי יודע?

ששת סדרי המשנה הם אבני היסוד של התורה שבעל-פה. רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, היה הראשון שסידר את ההלכה היהודית על פי חתך נושאי, כשערך את דבריהם של התנאים במערכת של שש חטיבות נושאיות – זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים וטהרות – ובראשי תיבות: זמ”ן נק”ט.

סדרת העבודות ‘זמן נקט’ מבקשת לתת ביטוי ויזואלי לסידור הנושאי של ששת סדרי המשנה, ובאמצעות כך לבטא את עושרה של התרבות היהודית המקיפה את כלל היבטי החיים היהודיים – החל מדיני גילוח בחול המועד, ועד דיני שותפים שרוצים לחלק ביניהם חצר.

בתוך כל הדפס – כל סדר – מצויים רמזים ויזואליים לכל אחת מן המסכתות המופיעות באותו הסדר. רשימת המסכתות שבתחתית כל הדפס מתפקדת כמעין ‘מפתח’ או ‘מחסן מילים’. הצופה מוזמן לקחת חלק ביצירה ולחפש את הביטוי של כל אחת מן המסכתות בתוך העבודה עצמה.

מהפרויקט הזה יש לנו גם מוצרים למכירה

Go to product on sale

כן! אפשר לרכוש!