עיצוב ספר אנתולוגיה של מאה ואחד פיוטים – מלאכת מחשבת המאגדת למקום אחד את מילות השירים, רקע, פירוש ובעיקר תווים ואקורדים לכל פיוט.