עיצוב ספר אנתולוגיה המכנס מאה ואחד פיוטים ממעגל החיים ומעגל השנה היהודיים ממגוון קהילות ועדות ישראל. הספר – בהוצאת הזמנה לפיוט – הוא מלאכת מחשבת המאגדת למקום אחד את מילות השירים, רקע, פירוש וגם תווים ואקורדים לכל פיוט.