בירושלים, גם את החינוך עושים קצת אחרת.
מיתוג ועיצוב עבור ‘מודל ירושלים לחינוך שלם’ – פרויקט של מינהל חינוך בעיריית ירושלים.