דוב אברמסון, שעות זמניות, 2004
אוסף משכן לאמנות עין חרוד

בהלכה היהודית, שעות זמניות הן שעות יחסיות, המשתנות מתקופה לתקופה, בהתאם להשתנות אורך היום. בשיטת חישוב הלכתית זו, בה מחשבים את שעות היום על פי זמן האור, מזריחת השמש ועד שקיעתה, ישנן שתים-עשרה שעות זמניות. כך יוצא שבקיץ, למשל, שעה זמנית תהיה ארוכה משישים דקות, ואילו בחורף שעה זמנית תהיה קצרה משעת “שעון” סטנדרטית.

השעות הזמניות משמשות ביהדות לחישוב זמנים של מצוות שונות כמו מועדי התפילות השונות, סוף זמן קריאת שמע, זמן הנחת תפילין, סוף זמן אכילת חמץ, ועוד.

יצירה זו מבקשת לתת ביטוי ויזואלי לשעות זמניות אלו, ולעורר מחשבה אודות תיוג וקטגוריזציה של הטבע, לצורך הלכתי-מעשי של קיום וביצוע המצוות.

מהפרויקט הזה יש לנו גם מוצרים למכירה

Go to product on sale

כן! אפשר לרכוש!